Política de Privadesa

En compliment de l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que quantes dades personals ens facilitin quedaran incorporades i seran tractats en els fitxers titularitat de Tejer y CreArte Studio - Silvia Marinas Cera amb el fi de gestionar, administrar i mantenir els Servis prestats i contractats, així com per a mantenir-lo informat, inclòs per medis electrònics, sobre qüestions relatives a l'activitat de la Companyia i els seus serveis.

Vostè pot exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjança'n correu electrònic dirigit a [email protected], acompanyant sempre una fotocòpia del seu D.N.I.